what going on?

Bang Bang / Khi Xưa Ta Bé

Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên

Nguyễn Hưng & Kỳ Duyên – Bang Bang / Khi Xưa Ta Bé (Lời Việt: Phạm Duy) Dạ Vũ Quốc Tế

Video nhạc cùng album