System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:58AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:a64f4ea5-8317-4200-bec3-fbf45cf2591a Error Number:21,State:1,Class:21 Album Sài Gòn Timeline - Tăng Nhật Tuệ - Ca Khúc Việt Nam

Sài Gòn Timeline - Tăng Nhật Tuệ

Album | Lượt xem: 1132
Giới thiệu album
Sài Gòn Timeline của Tăng Nhật Tuệ là album Dance Pop/ Electro đầu tiên thử nghiệm dòng nhạc mà Tăng Nhật Tuệ đang muốn theo đuổi trong thời gian sắp tới. Với ekip sản xuất hầu hết là những gương mặt khá quen thuộc với khán giả trong dòng nhạc này như : Gil Lê, Mlee, Phúc Bồ, Addy Trần, JC Hưng, Ship Dee, Bueno..., Tăng Nhật Tuệ mong muốn được sự ủng hộ từ khán giả với thử nghiệm đầu tiên này. Album cũng là tình cảm anh dành cho mảnh đất mình đang sinh sống và phát triển sự nghiệp dù đó không phải là quê hương của anh.