System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:55AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:d7d5ebc7-95e9-446d-b5f8-0e43f29b8b2e Error Number:21,State:1,Class:21 Album Tìm Em - Hồ Quang Hiếu - Ca Khúc Việt Nam

Tìm Em - Hồ Quang Hiếu

Album | Lượt xem: 1588
Giới thiệu album
Album mới nhất trong năm 2014 của ca sĩ Hồ Quang Hiếu gồm 7 bài hát với các sáng tác của Trịnh Đình Quang, Nguyễn Tâm, Nguyễn Đình Vũ, Phúc Khả Thi, Nguyễn Hồng Thuận, và 2 bài hát nhạc ngoại lời việt