Bài Ca Hồ Chí Minh - Tốp Ca

Lượt xem: 12774 | Đăng bởi Ca Hà
Lời ca khúc
Sáng tác: Evan Mc Coll

Miền biển đông xa tít nơi chân trời người dân ở đó lầm than đói nghèo! Từ đau thương Người đi khắp năm châu lòng tin mặt trời chân lý sáng soi rọi chiếu tới dân lành. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.
Rừng rực cháy lửa cách mạng lan tràn từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười. Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do điệp trùng đội ngũ lớn lên một ý chí quyết đoàn. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.
Lòng thành kính toàn dân gọi Cha già. Vì Người đã sống để cho muôn người. Hồ Chí Minh mùa xuân chứa chan bao niềm tin người từ chân lý sinh ra vì thế giới hoà bình. Hồ Hồ Hồ Chí Minh Hồ Hồ Hồ Chí Minh.