Bài Ca Thống Nhất - Phạm Phương Thảo

Lượt xem: 15744 | Đăng bởi Thảo Trinh
Lời ca khúc
Sáng tác: Võ Văn Di

Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa
Nước mây muôn màu, những con tàu ra Bắc vào Nam

Biển trời quê ta, rộn vang tiếng ca
Bắc Nam một nhà, vui một nhà vang tiếng hò khoan

Dô... khoan, là khoan dô hò, là khoan dô khoan
Trời tỏa nắng nắng lan núi ngàn
Một mùa Đông gió Bắc vừa tan
Bạn mình ơi đón vui Xuân về, hân hoan...

Biển trời Xuân sang, Bắc Nam sum họp
Một nhà đông vui, huy hoàng...

Biển trời Xuân sang, con chim reo mừng
Trở về quê hương, mến thương...

Ôi... Khải hoàn ta ra
Ta gạt mái chèo tự do ra khơi tự do vô lộng
Đời tự do gió Xuân về
Đời tự do gió Xuân về.

Dô... khoan là khoan dô hò là khoan dô khoan
Trời Việt Nam gió reo nắng cười
Đàn bồ câu tắm trong vàng tươi
Người Việt Nam đón Xuân xây đời tương lai...

Biển trời quê ta, bao năm chia rời
Cuộc đời chia đôi, nơi phương trời...

Biển trời quê ta, nay chung một nhà
Thỏa lòng bao năm ước mơ...

Ôi... Biển trời bao la đã sạch bóng thù
Từ Bắc vô Nam cờ sao tưng bừng
Người Việt Nam đón xuân về
Người Việt Nam đón xuân về
Người Việt Nam đón xuân về

Cùng ca khúc do ca sĩ khác hát