Buồn Ơi - Đan Trường

Lượt xem: 2605 | Đăng bởi Trường Nguyễn
Lời ca khúc
Buồn ơi trăng mùa thu
buồn ơi mây mùa đông
Tuyết trắng xóa chân trời
Người yêu nay về đâu
Tình yêu nay về đâu
Quanh em mang một tan trắng
Khi bên nhau tình không nói nên lời
Nay khuất xa mờ chân trời
Người đi mờ khuất biết về đâu

Ngày xưa tay cầm tay
lòng vui như bàn tay
Khuấn khuyết mãi không xa rời
Ngày xưa khi còn thơ
tình yêu như là tơ
Tim em như một trang giấy
Ði bên nhau tình chưa biết câu chào
Em vẫn như còn hay hờn
Ðẹp sao ngày ấy thích làm sao

Tình đã chết, chết theo một thế giới
Khi nhìn người ra đi chết cõi lòng em
Chấp múi người xa khuất
khuất theo một gió mưa
Em còn gì cho anh cũng thế mà thôi
Tình vừa thấp lên vành tang

Cùng ca khúc do ca sĩ khác hát