Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch - Tốp Ca

Lượt xem: 9006 | Đăng bởi Ca Hoàng
Lời ca khúc
Sáng tác: Văn Cao

Người về đem tới ngày vui mùa thu nắng toả Ba Đình với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời vùng lên.
Bao công nhân tiền phong đưa nhân dân vùng lên. Nhân dân theo từng bước cha già, hoà bình vui ngàn năm. Cụ Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù, tay công nhân của thế giới mới lên. Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết với sức dân trào cuốn. Vinh Quang nhân dân Việt Nam.
Người về đem tới ngày vui mùa thu nắng toả Ba Đình với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời vùng lên.
Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công. Cụ Hồ Chí Minh, ý muôn người trong một người, trên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Cụ Hồ Chí Minh, đế quốc tan tành hết, vinh quang nhân dân Việt Nam.