Anh Còn Nợ Em & Một Thời Đã Xa - Bảo Yến & Thiên Kim

Video | Lượt xem: 1791
ANH CÒN NỢ EM & MỘT THỜI ĐÃ XA
Performers: Bảo Yến, Thiên Kim
ASIA DVD 55 : "Hát Với Thần Tượng"

Ca sĩ Thiên Kim

Ca sĩ Bảo Yến