Dĩ Vãng Nhạt Nhòa - Tô Chấn Phong & Lưu Bích

Video | Lượt xem: 2467
Dĩ Vãng Nhạt Nhòa - Tô Chấn Phong & Lưu Bích

Ca sĩ Tô Chấn Phong

Ca sĩ Lưu Bích