System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:20AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:ca80b949-652f-48a3-9c0a-855cea3b01e0 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:20AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:83b00aab-39c6-4049-ac03-d746847a4e06 Error Number:21,State:1,Class:21 Video Hà Thanh Xuân - Album Qua Ngõ Nhà Em - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Hà Thanh Xuân - Album Qua Ngõ Nhà Em

Video | Lượt xem: 780
Tên thật: Trần Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 2/5/1 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Hà Thanh Xuân đã phát hành 3 album gồm có: Không giờ rồi , Như đã dấu yêu và Mưa.Riêng album Mưa được cô phát hành tại hải ngoại do trung tâm asia tài trợ.Hà Thanh Xuân đã đóng trong 2 bộ phim ở Việt Nam đó là: Mẹ và con trai , Anh em nhà bác sĩ.Bạn có thể vào google nhấn ca sĩ Hà Thanh Xuân sẽ nhận được nhiều tin hơn tại đó.