System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:44AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:1180108a-bf0a-4444-992e-976d31f9a5e7 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:44AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:48d1ed8c-5f26-4b59-ae40-f9cb5b41b455 Error Number:21,State:1,Class:21 Video Những ca khúc Trịnh Công Sơn 2 - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Những ca khúc Trịnh Công Sơn 2

Video | Lượt xem: 1550
21.Cuối cùng cho một tình yêu. Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui
22. Hoa vàng mấy độ. Em đến bên đời hoa vàng một đóa, một thoáng hương bay bên trời
23. Ru em. Ru em ngủ những đêm khuya, ru em ngủ tháng âm u, ru em cùng những u mê
24. Quỳnh hương. Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm.
25. Như một lời chia tay. Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây
26. Ru em từng ngón xuân nồng. Ru mãi ngàn năm, giòng tóc em buồn, bàn tay em năm ngón
27. R