System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:18AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:d8245416-b364-4d30-9178-24ba65c5a435 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:18AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:b47a1615-3557-498b-9cb5-ba21f818e67c Error Number:21,State:1,Class:21 Video Những ca khúc Trịnh Công Sơn 4 - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Những ca khúc Trịnh Công Sơn 4

Video | Lượt xem: 1384
61. Ca dao mẹ. Mẹ ngồi ru con, đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn
62. Em hãy ngủ đi. Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã tàn
63. Ngủ đi con. Ngủ đi con, đứa con của mẹ da vàng, ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương
64. Tôi ru em ngủ. Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng
65. Huyền thoại mẹ. Đêm chong đèn ngồi nhớ lại, từng câu chuyện ngày xưa.
66. Đời gọi em biết bao lần. Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng.
67. Lời mẹ ru. Lời