Thiên Thần Trong Bóng Tối - Diễm Liên & Y Phương

Video | Lượt xem: 2332
Thiên Thần Trong Bóng Tối (Trúc Hồ) - Diễm Liên, Y Phương & Hợp Ca Asia - Asia DVD 56

Ca sĩ Diễm Liên

Ca sĩ Y Phương