System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:00AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:94949c3a-5f9e-499e-8337-54276d17827b Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:00AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:f808b9ec-f4fd-4dad-a714-c4bf4bf0ef3b Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Apr 26 2019 5:00AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:9a3ccbbc-662d-40ad-9321-b090f0f7c96d Error Number:21,State:1,Class:21 Video Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Tình Khúc Trịnh Công Sơn - Khánh Ly

Video | Lượt xem: 2719
1. Diễm Xưa
2. Cát Bụi
3. Tuổi Đá Buồn
4. Huyền Thoại Mẹ
5. Tôi Ru Em Ngủ
6. Ngẫu Nhiên
7. Hạ Trắng
8. Huế - Sài Gòn - Hà Nội
9. Biển Nhớ
10. Dấu Chân Địa Đàng
11. Đại Bác Ru Đêm
12. Tình Nhớ
13. Mưa Hồng
14. Hát Cho Người Nằm Xuống
15. Tình Xa
16. Nắng Thủy Tinh
17. Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
18. Nối Vòng Tay Lớn
19. Để Gió Cuốn Đi
20. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ