2007

PBN 88 – Lam Phương – Đường Về Quê Hương
0
PBN 88 – Lam Phương – Đường Về Quê Hương
Chương trình mang chủ đề Lam Phương - Đường về Quê hương, thu hình trực tiếp tại Trung tâm Hobby Center for the Performing Arts của Sarofilm Hall ở Houston, Texas vào ngày 5 tháng 5 năm 2007 và phát hành DVD từ ngày 5 tháng 7 năm 2007. Đây là một chương trình đặc biệt gồm toàn những ca ...
0 /0