1994

Asia 3 – Đêm Sài Gòn 2
0
Asia 3 – Đêm Sài Gòn 2
01. Hạ Trắng - Khánh Ly 02. Mùa Thu Trong Mưa - Nini, Vina, Hạ Vy 03. It's You (the One I Love) - Nini, Vina, Hạ Vy 04. Chuyện Hẹn Hò - Nhật Trường 05. Khi Có Chàng - Lâm Thúy Vân 06. Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang - Kenny Thái 07. Bao Giờ Biết Tương Tư - ...
0 /0