2018

Paris By Night 124 – Anh Cho Em Mùa Xuân
10
Paris By Night 124 – Anh Cho Em Mùa Xuân
https://www.youtube.com/watch?v=u2s2r7L4aFw https://www.youtube.com/watch?v=b4bDAldYcbk 1. Minh Tuyết, Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Hạ Vy, Hà Thanh Xuân, Hoàng Nhung, Châu Ngọc Hà, Diễm Sương - Anh Cho Em Mùa Xuân (Thơ: Kim Tuấn; Nhạc: Nguyễn Hiền) 2. Như Ý – Vô Cùng (Thơ; Huỳnh Tuấn Anh; Nhạc: Võ Hoài Phúc) 3. Mai Thiên Vân - Lời Hẹn Đầu Xuân (Đoàn Trung) 4. Phi Nhung - Vợ Chồng ...
10 /1