2000

PBN 53 – Thiên Đuờng Là Đây
0
PBN 53 – Thiên Đuờng Là Đây
1. Phần Mở Đầu - Điều Khiển Chương Trình: Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên 2. Thiên Đường Là Đây - Loan Châu, Bảo Hân, Lynda Trang Đài, Trúc Lam, Trúc Linh 3. Hoài Niệm Dấu Yêu - Don Hồ, Ngọc Huệ 4. Tình Băng Giá - Nguyễn Hưng, Như Quỳnh 5. Hai Khía Cạnh Tình Yêu - Thiên Kim, Lây Minh 6. Tình ...
0 /0