what going on?

Chuyến Đò Vĩ Tuyến, Nỗi Lòng Người Đi

Thanh Tuyền, Nguyên Khang

Video nhạc cùng album