what going on?

LK Trịnh Công Sơn

Minh Tuyết, Quang Dũng, Khánh Ly

Liên Khúc Trịnh Công Sơn:
– Minh Tuyết – Còn Tuổi Nào Cho Em
– Quang Dũng – Tuổi Đá Buồn
– Khánh Ly – Xin Trả Nợ Người

Video nhạc cùng album