what going on?

Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới & Nước Mắt (Hamlet Trương)

Don Hồ & Diễm Sương

Video nhạc cùng album