what going on?

Lòng Mẹ Việt Nam

Nhạc Kịch

Nhạc Kịch “Lòng Mẹ Việt Nam”
1. Bà Mẹ Quê (Phạm Duy)
2. Lòng Mẹ Việt Nam (Lê Thương)
3. Lời Dặn Dò Của Mẹ (Nhật Ngân)

Video nhạc cùng album