what going on?

Opening

Hoài Linh, Chí Tài, Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Tâm

Video nhạc cùng album