what going on?

Yêu Cái Đèn Cù

Như Quỳnh

Hù hú hu…hù hú hu…
Hà hà ha ha há…
Hà há ha….hà há ha..
Há ha hà hả ha há..ha…
Há ha.. há hà…

Thắp cái đèn cù thắp…tít tít mù mù tít
A sáng cái đén cú sáng… ư, tít tít mù mù tít
Đèn í a, là đèn í a… Cù í a, là cù í a
Đèn í a, đèn cù í a…Cù í a, đèn cù í a
Đèn là đèn, xinh sao xinh ghê..

Nhà ai có cây là đèn cù
Đem về sáng tỏ trong sân
Xinh như ánh trăng là ngày rằm
Ngựa giấy xe chạy lanh quanh

Em yêu cái cây là đèn cù
Đèn kết giấy hoa thật xinh
Em yêu cái cây là đèn cù
Mù tít xe ngựa đuổi quanh

Ơi cái đèn là đèn thật xinh
Khen ai khéo kết cây đèn cù
Khen ai thắp í cây đèn cù
Đèn cù là đèn cù !

Em yêu cái cây là đèn cù
Tựa như ánh trăng rằm xinh
Loanh quanh như những câu là chuyện tình
Đuổi bắt đến bao giờ gặp đây…

Thắp cái đèn cù
Tít tít, mù mù
Thắp cái đèn cù
Tít tít, mù mù
Thắp cái đèn cù
Tít tít, mù mù
Thắp cái đèn cù
Tít tít, mù mù

Nhà ai có cây là đèn cù
Đem về sáng đẹp như trăng
Xinh sao cái cây là đèn cù
Ngựa giấy xe tượng chạy loanh quanh

Em yêu í a là đèn cù
Đèn kết í hay thật hay
Như sông núi mây bay ngoài trời
Tựa bóng danh lợi chạy quanh

Ơi cái đèn là đèn thật xinh
Khen ai khéo kết cây đèn cù
Trăm năm cứ mãi cây đèn cù
Đèn cù là đèn cù !

Mông lung ới a tình đời
Tựa như í a chiếc đèn xinh
Loanh quanh ta với ta là chạy vòng
Đuổi bắt đến bao giờ gặp đây…

Loanh quanh ta với ta là chạy vòng
Đuổi bắt … đến bao giờ gặp đây …

Video nhạc cùng album