Những Đứa Con Vong Quốc

admin April 24, 2017 Views 2179

Chúng tôi được nhiều nơi cho biết là hôm nay từ Úc Châu, Âu Châu đến Hoa Kỳ, Canada… nhiều khán giả đã nhận được DVD “Những Đứa Con Vong Quốc”. Còn ai chưa mua thì hãy nhanh tay vào www.sbtn.tv để đặt mua nha.

Một tin vui cho các bạn ở Việt Nam là chương trình sẽ có trên Vimeo vào đúng ngày 30/4 để các bạn có thể xem với giá chỉ có $4.99.

Đây là song list của chương trình:

1. Người di tản buồn – Diễm Liên
2. Saigon niềm nhớ không tên – Nguyên Khang
3. Căn gác lưu đày – Thế Sơn
4. Cõi buồn – Mai Thanh Sơn
5. Tôi muốn làm cánh chim trời – Sỹ Đan
6. Mưa Saigon còn buồn không em – Hồ Hoàng Yến
7. Quê hương bỏ lại – Huỳnh Phi Tiễn
8. Đêm chôn dầu vượt biển – Ngọc Minh
9. Người ở lại đưa đò – Nhật Lâm
10. Lời kinh đêm – Thương Linh
11. Sirens – Teresa Mai

Kịch: Giờ con ở đâu? – Ngọc Đan Thanh & Quốc Tuấn

12. Xác em nay ở phương nào – Ngọc Đan Thanh
13. Chiều Tây Đô – Hoàng Sỹ Phú
14. Một chút quà cho quê hương – Y Phương
15. Cái cò – Mỹ Huyền
16. Lưu đày – Quốc Khanh
17. Nhớ mẹ – Lâm Nhật Tiến
18. Đêm nhớ về Saigon – Thiên Kim
19. Chuyện tình người chiến binh – Băng Tâm
20. Chuyện giàn thiên lý 2 – Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh
21. Trả lại cho dân – Nguyên Khang, Đoàn Phi, Quốc Khanh & Mai Thanh Sơn
22. Con Đường Xưa Em Đi – Hoàng Thục Linh
23. Nhân danh Việt Nam – Đoàn Phi

Categories