System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 19 2019 1:59AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:7f7f2506-3086-4613-b321-be6acc13d546 Error Number:21,State:1,Class:21 Album Bài Hát Để Kết Thúc - Lê Hiếu - Ca Khúc Việt Nam

Bài Hát Để Kết Thúc - Lê Hiếu

Album | Lượt xem: 4967
Giới thiệu album
Bài Hát Để Kết Thúc cũng là ca khúc chủ đề album của Lê Hiếu với 8 ca khúc nhạc trẻ của các NS Phúc Bồ, Vũ Ngọc Bích, Huy Tuấn, Phạm Thanh Hà, Tăng Nhật Tuệ. Với thế mạnh trong cách xử lý bài hát tinh tế, Lê Hiếu đã giới thiệu đến các khán giả của mình những ca khúc về tình yêu đẹp nhưng có kết thúc không hoàn hảo. Hi vọng các bạn sẽ đón nhận sản phẩm mới này của Hiếu nhé.