clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 25 2019 10:47PM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:88aa2d38-d605-4366-b1fa-f30c702d9a21 Error Number:21,State:1,Class:21clsSQL._StoredProcedure|System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 25 2019 10:47PM. Note the error and time, and contact your system administrator. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData() at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable) at KCommon.clsSQL._StoredProcedure(String Name, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 88 ClientConnectionId:5520a27a-f4c6-44ef-ae73-78f8f90dfd36 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 25 2019 10:47PM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:1326d26a-7cba-4f6a-b45a-03b870e490d6 Error Number:21,State:1,Class:21 Ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua - Sơn Tùng MTP - Ca Khúc Việt Nam Ca Khúc Em Của Ngày Hôm Qua - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Em Của Ngày Hôm Qua - Sơn Tùng MTP

Lượt xem: 4192 | Đăng bởi MTP Trinh
Lời ca khúc
Eh eh eh...

Em đang nơi nào...

Can you feel me.

Can you feel me.

Eh eh eh

M-tp


Liệu rằng chia tay trong em có quên được câu ca.

Tình yêu khi xưa em trao cho anh đâu nào phôi pha.

Đừng lừa dối con tim anh,em sẽ không buông tay anh được đâu mà.(Em không thể bước đi)

Gạt nước mắt yếu đuối đó cứ quay lại nơi anh.

Em biết rằng cơn mưa qua đâu có che lấp được nụ cười đau thương kia.

Nước mắt đó vẫn rơi vì em..Oh baby..No baby..Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???

Em còn là em?

Em đã khác rồi.

Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?)

Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.

Anh không muốn vùi mình trong mơ.

Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao.Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua.

Uhhhhhhh..

Xin hãy là em của ngày hôm qua.

Uhhhhhhh..

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.

Uhhhhhhh..

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức.

Uhhhhhhh..

Chìm đắm vào những lời ca dịu êm thưở nào.Mưa đang rơi.

Đôi tay buông lơi.

Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi.

Thật ngu ngốc.

Vu vơ.

Lang thang trên con đường tìm lại giấc mơ.

Dường như đã quá xa.

Và em không còn thiết tha.

Nắm lấy đôi tay anh muốn giữ em ở lại.

Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ phải khổ đau.

Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.

Đó đâu phải là em.

Vậy đi... TẠM BIỆT EM ..!Nhắm mắt lại hãy nghĩ đi.

Lâu nay em sống cho mình em mà.

Phải không em hỡi người...???

Tìm lại thời gian của riêng đôi ta.

Nhưng sao trong anh đã quá tuyệt vọng.

Sự thật đang bủa vây nơi anh.

Forget baby...!!!!!Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???

Em còn là em?

Em đã khác rồi.

Em muốn quay lưng quên hết đi.

Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.

Anh không muốn vùi mình trong mơ.

Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao.Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua.

Uhhhhhhh..

Xin hãy là em của ngày hôm qua.

Uhhhhhhh..

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.

Uhhhhhhh..

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức.

Uhhhhhhh..Em mang những cảm xúc theo người mất rồi ...!Em mang tiếng cười.

Em mang hạnh phúc đi rời xa.

Xung quanh chỉ còn mỗi anh và những nỗi đau.

Hãy xoá sạch hết đi...Đừng vấn vương..

Vì em.

Do em.

Chính em.

Hãy mang hết đi......Người cứ vội vàng.

Người cứ vội vàng.

Xin hãy là em của ngày hôm qua.

Người bước xa rồi.

Và người đã bước xa rồi.Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua.

Uhhhhhhh..

Xin hãy là em của ngày hôm qua.

Uhhhhhhh..

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.

Uhhhhhhh..

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức.

Uhhhhhhh..Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua.

Em đã quên chưa?

Xin hãy là em của ngày hôm qua.

Anh nghĩ những dòng cảm xúc trong em giờ đã hết thật rồi đấy!!

Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây.

Chẳng còn gì cả.

Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức.

Em hãy là em của ngày hôm qua đi ... Xin em đấy ..!