Giận Anh - Diễm Sương

Lượt xem: 6475 | Đăng bởi Sương Hoàng
Lời ca khúc
Ca khúc chưa có lời. Rất cám ơn nếu bạn gửi lời ca khúc này. [đang xây dựng]