Mười thương - Tú Quyên

Lượt xem: 2576 | Đăng bởi Quyên Hoàng
Lời ca khúc
Sáng tác: Phạm Đình Chương

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương hai thương ăn nói ố tang ố tang tình tang mặn mà ố tang ố tang tình tang
Duyên có duyên tình là duyên có duyên ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Ba thương má lún đồng tiền
Bốn thương bốn thương răng láng ố tang ố tang tình tang hột huyền ố tang tình tang
Thua kém thua tình là thua kém thua ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Năm thương cổ hay đeo vùa
Sáu thương sáu thương nón thượng ố tang ố tang tình tang coi đùa ố tang ố tang tình tang
Dang díu dang tình là dang díu dang ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Bảy thương ăn nói khôn ngoan
Tám thương tám thương má phấn ố tang ố tang tình tang lại càng ố tang ố tang tình tang
Xinh thêm xinh tình là xinh thêm xinh ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Chín thương em ngủ một mình
Mười thương mười thương mắt liếc ố tang ố tang tình tang đưa tình ố tang tình tang
Ta cho ta tình là ta cho ta ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang

Một thương tóc xỏa ngang vai
Hai ơ thương hai thương đi đứng ố tang ố tang tình tang vẽ ơ người ố tang tình tang
Duyên có duyên tình là duyên có duyên ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang ố tang tình tang
Ba thương ăn nói dịu hiền
Bốn ơ thương bốn thương mơ mộng ố tang ố tang tình tang mắt hiền ố tang tình tang
Xinh thêm xinh tình là xinh thêm xinh ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Năm thương dáng điệu thon thon
Sáu ơ thương sáu thương nón huế ố tang ố tang tình tang những ơ vành ố tang tình tang
Thơ nên thơ tình là thơ nên thơ ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Bảy thương những phút mong chờ
Tám ơ thương tám thương bến đợi ố tang ố tang tình tang bến ơ đợi ố tang tình tang tình tang tình
Giang Hương Giang tình là Giang hướng dang ố tang ố tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Chín thương em bước nhẹ nhàng
Mười thương ơ mười thương tà áo ố tang ố tang tình tang dịu ơ dàng ố tang tình tang
Xa bay xa tình là xa bay xa ố tang ố tang tình tang tình tang tình tang tình ố tang tình tang
Ô... Ố... Ố... tang... tình... tang...

Cùng ca khúc do ca sĩ khác hát

- Ý Lan