System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:39AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:3082af55-ddc0-4de9-b777-7a65e215fc47 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:39AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:c6cbbf06-232c-4ad6-873b-9291a649d61b Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:39AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:08a8c400-8755-4352-91f3-dabf4ea33961 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:39AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:e979b563-35ce-4448-84cd-4ee8eca5303c Error Number:21,State:1,Class:21 Video Chiều vắng - Lê Hiếu - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Chiều vắng - Lê Hiếu

Video | Lượt xem: 1311
Tìm trong quên lãng mênh mang vương hồn ai
Tìm trong nỗi nhớ chưa quên bao ngày qua
Tìm trong cơn gió hư vô không nhà
Giấc mơ còn lại thiết tha
Chiều buồn sương khói nao nao cho lòng vấn vương
Hàng cây ngơ ngác khi em xa rời mãi xa
Vội như tia nắng lung linh không màu
Tan vội, năm tháng trôi
Biết mai này có nhau
Sẽ chôn vùi nỗi đau
Có chăng là tiếng yêu ban đầu
Biết mai này cách xa
Biết đêm dài sẽ qua
Đường cỏ hoa còn mong nhớ em ...