Đường Xưa Lối Cũ - Như Quỳnh

Video | Lượt xem: 8187
Đường Xưa Lối Cũ
Tác giả: Hoàng Thi Thơ
Trình bày: Như Quỳnh

Ca sĩ Như Quỳnh