LK Mưa _ Đặng Thế Luân - Mạnh Đình - Trường Vũ - Thanh Tuyền - Sơn Tuyền & Ngọc Huyền

Video | Lượt xem: 1485

Ca sĩ Mạnh Quỳnh

Ca sĩ Trường Vũ

Ca sĩ Đặng Thế Luân

Ca sĩ Ngọc Huyền

Ca sĩ Thanh Tuyền

Ca sĩ Sơn Tuyền