Một thoáng Sài Gòn - Philip Huy + Diễm Liên

Video | Lượt xem: 2271
Philip Huy & Diễm Liên - Một thoáng Sài Gòn

Ca sĩ Diễm Liên

Ca sĩ Phillip Huy