System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:21AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:65946dc6-bb6b-4151-8ff1-24a1dc1fcfe8 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:21AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:533e4e0e-4b90-434c-8d61-fdefcea82458 Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:21AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:b0703373-e361-4b68-905d-47b9aeb50fac Error Number:21,State:1,Class:21 Video Những ca khúc Trịnh Công Sơn 1 - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Những ca khúc Trịnh Công Sơn 1

Video | Lượt xem: 2474
1. Biển nhớ. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê.
2. Diễm xưa. Mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ.
3. Gọi tên bốn mùa. Em đứng lên gọi mưa vào hạ.
4. Hạ trắng. Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay.
5. Mưa hồng. Trời ươm nắng cho mây hồng. Mây qua mau em nghiêng sầu.
6. Nắng thủy tinh. Màu nắng hay là màu mắt em. Mùa thu mưa bay cho tay mềm.
7. Chiều một mình qua phố. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
8. Tình nhớ. Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng c