System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:55AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:be281090-ae3b-4e0b-a89b-5a552754619a Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Jun 18 2019 9:55AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:d30c3ff0-156f-4833-8d03-f12121aed8f3 Error Number:21,State:1,Class:21 Video Những ca khúc Trịnh Công Sơn 3 - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Những ca khúc Trịnh Công Sơn 3

Video | Lượt xem: 1317
41. Cho một người nằm xuống. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong
42. Tình ca của người mất trí. Tôi có người yêu, chết trận Pleime.
43. Đại bác ru đêm. Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng
44. Du mục. Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn.
45. Bài ca dành cho những xác người. Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng.
46. Hát trên những xác người. Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người.
47. Người con gái Việt Nam. Ngư