System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:21AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:d86e13ef-e98d-4d80-ac5f-dd89ddde1f3e Error Number:21,State:1,Class:21System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Warning: Fatal error 9001 occurred at Aug 22 2019 3:21AM. Note the error and time, and contact your system administrator. at KCommon.clsSQL.SPDataReader(String StoreName, SqlParameter[] Parameters) in D:\Projects\KTemplate\KCommon\clsSQL.cs:line 498 at funVideo.Search(Video obj, Boolean tag) ClientConnectionId:7f7d02ea-5dbb-4baa-a478-7385125c23a2 Error Number:21,State:1,Class:21 Video Những ca khúc Trịnh Công Sơn 5 - Tuyển tập, Playlist, Collection, Trọn bộ - Ca Khúc Việt Nam
Paris By Night 122 phát hành

Những ca khúc Trịnh Công Sơn 5

Video | Lượt xem: 1834
81. Những con mắt trần gian. Những con mắt tình nhân, nuôi ta biết nồng nàn. Những con mắt
82. Phúc âm buồn. Người nằm co như loài thú khi mùa đông về.
83. Bên đời hiu quạnh. Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi
84. Để gió cuốn đi. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không
85. Chỉ có ta trong một đời. Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng
86. Hãy cứ vui như mọi ngày. Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.
87. Biết